สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | วิชาการ | บริหารและพัฒนาระบบ | พัฒนานักศึกษา | บริการวิชาการ | หลักสูตรที่เปิดสอน | สาขาวิชา | หน่วยงานภายใน | บัณฑิตศึกษา


สำนักงานด้านวิชาการและวิจัย

QUICK LINK

 

ภาพกิจกรรม

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2018) ��������������������������������� 23 ������������������ - ��������������������������������������� 25 ������������������ 2561 ��� ������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ / วันที่ 25 ������������������ 2561
  • ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 
Copyright©2015. Faculty of Business Administration and Information Technology, RUS. All rights reserved.
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ